Avís legal

Condicions d’ús
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS l’informa que és titular del website http://www.smkabogados.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS informa de les següents dades:
El titular d’aquesta pàgina web és SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS, amb CIF B64638596 i domicili social en Av. Diagonal 403, 4t 1a 08008 BARCELONA inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom xxxx, foli xxxx, fulla xxx, inscripció 1ª. adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és [email protected].

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús per la website de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la pàgina de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de de la informació, serveis i dades ofertes per SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la website.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies
SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i SERGI MERCE KLEIN ADVOCATS, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.