La nostra filosofia es basa en l’atenció personalitzada i el màxim rigor jurídic en la defensa dels interessos dels nostres clients.

Sergi Mercé Klein

SMK Abogados

La nostra filosofia es basa en l’atenció personalitzada i el màxim rigor jurídic en la defensa dels interessos dels nostres clients.

SMK ABOGADOS

SMK Advocats és un despatx d’advocats, fundat per l’advocat penalista Sergi Mercé Klein que actua en defensa de particulars i empreses en tot l’àmbit nacional. La nostra filosofia es basa en l’atenció personalitzada i el màxim rigor jurídic en la defensa dels interessos dels nostres clients. El nostre despatx està compost per professionals d’excel·lent formació i gran dinamisme, pròxims i accessibles per al client, i amb un alt grau d’especialització i coneixement tècnic.

Som especialistes en dret penal

SMK Advocats porta molts anys actuant en l’àmbit de la jurisdicció penal en tot el territori nacional.

Aparicions en premsa més destacades