Dret Civil

El Departament de Dret Civil de SMK Advocats participa en l’assessorament i presa de decisions en tots i cadascun dels àmbits que afecten les relacions diàries dels nostres clients enfront de tercers, defensant els seus interessos particulars en cas de conflicte, judicial o extrajudicial.

El Departament de Dret Civil de SMK Advocats participa en l’assessorament i presa de decisions en tots i cadascun dels àmbits que afecten les relacions diàries dels nostres clients enfront de tercers, defensant els seus interessos particulars en cas de conflicte, judicial o extrajudicial.

 • Dret de construcció
  Des de l’entrada en vigor de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, la determinació de l’entitat dels danys constructius i dels seus responsables exigeix una major especialització i coneixement tècnic. SMK Advocats està altament especialitzat en Dret de la Construcció, havent intervingut en innombrables procediments judicials en la matèria amb immillorables resultats. SMK Advocats compte, a més, amb la col·laboració d’arquitectes i arquitectes tècnics de gran prestigi, els qui elaboren els oportuns dictàmens pericials que serviran de base per a la defensa tècnica dels interessos dels nostres clients.
 • Dret de família
  SMK Advocats assessora en la planificació consensuada de les conseqüències d’una crisi matrimonial o de parella de fet i, defensa els interessos d’una de les parts enfront de l’altra tant en un procés de negociació com un procés litigiós, quan no existeix el consens o aquest ha estat impossible. Així mateix, són objecte de la nostra prestació de serveis les reclamacions per impagaments de pensions d’aliments, i les modificacions de mesures per canvi de circumstàncies diversos anys després que el divorci s’hagi produït.
 • Dret de successions
  La successió quan mor una persona requereix tant de gestions administratives, com de preparació dels documents de l’herència (inventari de béns, acceptació de l’herència, …), assistència a la notària per a atorgar els corresponents instruments públics, i finalment gestió fiscal. A més, són comuns les diferències entre hereus o altres persones amb algun dret sobre l’herència del mort, diferències que en molts casos acaben judicialitzades. En SMK Advocats, assessorem i guiem als interessats en tot aquest procés.
 • Dret de danys
  En les diferents relacions de veïnatge que existeixen i en les molt diferents i variades activitats professionals d’una societat com l’actual, es produeixen situacions i conflictes dels quals es deriven drets d’indemnització o rescabalament. SMK Advocats compta amb professionals especialitzats exclusivament en litigis relacionats amb el dret de danys.

  Emplena el formulari i explica'ns el teu cas sense compromís: