Àrees de pràctica

SMK Advocats és un despatx d’advocats fundat per l’advocat penalista Sergi Mercé Klein. Durant diversos anys el despatx s’ha vingut dedicant exclusivament al Dret Penal. No obstant, actualment, molts procediments penals complexos es troben estretament vinculats amb altres branques del Dret, especialment amb les jurisdiccions Civil i Mercantil, la qual cosa exigeix en moltes ocasions la intervenció de professionals especialitzats en aquestes matèries. Va ser aquesta la raó que ens va portar a contractar professionals experts en Dret Civil i Mercantil. D’aquesta manera, el despatx compta en l’actualitat amb el Departament de Dret Penal, dirigit per l’advocat penalista Sergi Mercé Klein, i el Departament de Dret Civil i Mercantil, que compta amb professionals experts en aquestes matèries i dona suport al Departament de Dret Penal.

Dret civil

Dret civil

El Departament de Dret Civil de SMK Advocats participa en l’assessorament i presa de decisions en tots i cadascun dels àmbits que afecten les relacions diàries dels nostres clients enfront de tercers, defensant els seus interessos particulars en cas de conflicte, judicial o extrajudicial.

Dret mercantil

Contractació mercantil i Dret Societari

El tràfic mercantil quotidià de les empreses o les vicissituds i conflictes interns de les societats mercantils requereixen d’assessorament especialitzat i permanent. SMK Advocats actua en la defensa i representació dels seus clients en cadascun dels àmbits, extern i intern, del món societari.

    Emplena el formulari i explica'ns el teu cas sense compromís: