Defensa Legal

D’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.

Més de vint anys defensant aparelladors i arquitectes tècnics, en l’àmbit penal i civil, amb excel·lents resultats. Si tens un problema legal, ja sigui personal o professional, SMK ADVOCATS ofereix defensa legal als col·legiats.

Primera consulta GRATUÏTA i honoraris reduïts per als col·legiats del CATEB

Dret Penal

En què podem ajudar-te?

 • Delictes contra l'honor (calúmnies i injúries)
 • Delictes de descobriment i revelació de secrets.
 • Delictes contra la propietat (estafes, apropiació indeguda, insolvències punibles).
 • Delictes societaris.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la seguretat viària.
 • Delictes de falsedat documental.
 • Delictes contra l'administració pública (malversació, suborn, prevaricació).
 • Delictes contra l'administració de justícia (denúncia falsa, fals testimoni, obstrucció a la justícia, incompliment de sentència).
 • Judicis per delictes lleus.
 • Responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Dret Civil

En què podem ajudar-te?

Dret immobiliari

 • Assessorament en arrendaments urbans i comunitats de propietaris.
 • Transaccions immobiliàries, permutes, segregacions i terminacions de proindivís.
 • Assessorament jurídic en matèria hipotecària.
 • Procediments judicials de desnonament, recuperació de tinença de béns immobles i terceries de dret.
 • Propietat horitzontal.

Matrimonial:

 • Constitució i dissolució de matrimonis.
 • Capítols matrimonials i pactes en previsió de ruptura.
 • Procediments de dissolució de matrimonis, separació, divorci i modificació de mesures.
 • Assessorament en filiació i capacitat de les persones.

Successions i Donacions:

 • Planificació de testaments i gestió del patrimoni familiar.
 • Assessorament i tramitació d'acceptacions d'herències, testades i intestades.
 • Assessorament i elaboració de pactes de successió i donacions prèvies a la defunció.
 • Reclamacions judicials de legítimes.
 • Distribució d'herències entre hereus i assignació d'immobles.

Dret de la construcció:

 • Assessorament jurídic en tota mena de qüestions relacionades amb dret de la construcció.
 • Defensa en procediments judicials de construcció.

Responsabilitat contractual i extracontractual:

 • Reclamacions per accidents de trànsit.
 • Reclamacions per mala praxi mèdica.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Responsabilitat civil professional.

Dret Mercantil

En què podem ajudar-te?

 • Assessorament en contractes mercantils.
 • Constitució, venda, due diligence i dissolució de societats.
 • Actes parasociales i contractes de socis.
 • Operacions de reestructuració societària i exercici del dret de separació de socis.
 • Defensa dels drets dels socis minoritaris.
 • Impugnació d'acords socials.
 • Procediments concursals.
 • Procediments de segona oportunitat (procediments concursals de persones físiques).
 • Defensa legal d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació.

Llámanos al 93 215 58 12 o rellena el siguiente formulario
y contactaremos contigo lo más rápido posible: